Loading...
Antonijo Bolanča
Antonijo Bolanča
HROTE

PREDAVAČ

Antonijo Bolanča

Antonijo Bolanča rođen je 1973. godine u Zagrebu, Republika Hrvatska. Nakon završetka srednje škole; Zrakoplovni obrazovni centar Rudi Čajavec, 1992. godine, upisao je studij aeronautike na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Inženjer aeronautike postaje 1998. godine te nastavlja studij na smjeru zračnog prometa. Magistar struke postaje 2001. godine na katedri za Zračni promet Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Obrazovanje nastavlja 2014. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje te 2016. godine postaje Sveučilišni specijalista strojarstva i brodogradnje. U svom završnom radu obrađuje mogućnost upotrebe dronova za nadzor plinovoda. Član je Hrvatske stručne udruge za plin te je Ovlašteni inženjer tehnologije prometa i transporta. Vodeći auditor je za sustave upravljanja kvalitetom, okolišem, energijom i informacijskom sigurnošću (ISO 9001, 14 001, 50 001 i 27 001) Trenutno radi u kao samostalni inženjer u Hrvatskom operatoru tržišta energije d.o.o.