Loading...
Damir Bezik
Damir Bezik
Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo

PREDAVAČ

Damir Bezik

Damir Bezik je zrakoplovni inspektor u Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo, nadležnom tijelu u području civilnog zračnog prometa u Republici Hrvatskoj. Radio je u Hrvatskoj, Francuskoj i Sloveniji, a cijeli svoj profesionalni put proveo je u zrakoplovstvu radeći na poslovima provedbe i nadzora aerodromskih operacija, pripreme i praćenja leta, obrade planova leta, te poslovima certifikacije i nadzora operatora zrakoplova. Član je nadzornih timova EASAe (Europske agencije za sigurnost zračnog prometa) u području letačkih operacija, te je na listi stručnjaka EASAe u brojnim područjima povezanim s letačkim operacijama. Jedan je od autora hrvatskog nacionalnog propisa u području operacija sustava bespilotnih zrakoplova.