Loading...
Danijel Petrović
Danijel Petrović
Drvoholding d.o.o.

PREDAVAČ

Danijel Petrović

Danijel Petrović, teh.za računalstvo, samostalni poduzetnik, član IO HUBS.a.
Izrada, inovacije i tehnička rješenja UAS.Iskustvo u praktičnoj primjeni sustava multirotora svih kategorija.