Loading...
Dario Lesić
Dario Lesić
Aviteh

PREDAVAČ

Dario Lesić

Dario Lesić, mag. ing. elektrotehnike.
Rođen 1984. godine u Karlovcu. Diplomirao na FER-u u Zagrebu 2008. smjer radiokomunikacije i profesionalna elektronika. Direktor i suvlasnik Aviteh Audio Video Tehnologije d.o.o.