Loading...
Igor Tešija
UAS Consulting, Belgija

petak, 31.03.2017.

PREDAVANJA - DVORANA KORNATI

Dobre prakse upravljanja rizikom kod bespilotnih sustava

  14:50
  20 min