Loading...
Marina Fekonja Dragan
Marina Fekonja Dragan
Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo

Predavanja 2016

BLOK 1: REGULATIVA

Primjenjiva regulativa za sigurnu uporabu sustava bespilotnih zrakoplova u Republici Hrvatskoj

  09:45