Loading...
doc. dr. sc. Tomislav Stipančić
Fakultetu strojarstva i brodogradnje

petak, 31.03.2017.

PREDAVANJA - DVORANA LOPUD

Kognitivni sustavi s osvrtom na primjenu kod dronova

  10:15
  20 min