Loading...
Luka Kapeter
Luka Kapeter
Kapetair VTOL

PREDAVAČ

Luka Kapeter

Luka Kapeter je Senior Designer u LEGO grupi. Idejni je začetnik i osnivač projekta Kapetair – projekt izrade autonomne bespilotne letjelice sa mogućnošću vertikalnog polijetanja i slijetanja. Student je poslijediplomskog doktorskog studija na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, a područje istraživanja su mu bespilotne letjelice.