Loading...
dr. sc. Mateo Gašparović
dr. sc. Mateo Gašparović
Geodetski fakultet

PREDAVAČ

DR.SC. MATEO GAŠPAROVIĆ

Mateo Gašparović rođen je 6. kolovoza 1986. godine u Rijeci. Stručni naziv diplomirani inženjer geodezije stekao je 2009. godine na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na istom fakultetu, 2010. godine zapošljava se u suradničkom zvanju asistent na Katedri za fotogrametriju i daljinska istraživanja. Akademski stupanj doktora znanosti stekao je 2015. godine s temom doktorskog rada „Radiometrijsko izjednačenje tekstura fotorealističnih 3D modela“. Trenutačno kao poslijedoktorand održava nastavu na kolegijima Topografski informacijski sustavi i Napredna daljinska istraživanja na Geodetskom fakultetu te Daljinska istraživanja u proučavanju krajobraza na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

U svom znanstvenom i stručnom radu aktivno se bavi primjenom fotogrametrije i daljinskih istraživanja u istraživanju okoliša, dokumentiranju kulturne baštine te razvojem bespilotnih letjelica.

Član je Hrvatskoga geodetskog društva i Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezija.