Loading...
Paula Kokić
Paula Kokić
FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE

PREDAVAČ

Paula Kokić

Paula Kokić rođena je 1994. godine u Zadru, gdje je završila osnovnu školu i opću gimnaziju. 2013. godine upisala je Fakultet organizacije i informatike te završila preddiplomski studij 2016. godine sa završnim radom na temu “Simulacija pozicioniranja autonomnih letjelica u prostoru” u kojem se bavi minimiziranjem GPS pogreške autonomnih letjelica (dronova). Trenutno studira na diplomskom studiju Baza podataka i baze znanja na Fakultetu organizacije i informatike.