Loading...
Damir Bezik
Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo

četvrtak, 30.03.2017.

PREDAVANJA - DVORANA KORNATI

Regulatorni okvir za operacije dronova – danas i sutra

  10:45
  20 min